1) Źródło Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

ornament
ornament
ornament

Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico (…) Ciebie dziś za Patronkę moją i za Królową państw moich obieram. Tak samego siebie, jak i moje Królestwo Polskie, wojsko obu narodów i wszystkie moje ludy Twojej osobliwej opiece i obronie polecam (…). A ponieważ nadzwyczajnymi dobrodziejstwami Twymi zniewolony pałam wraz z narodem moim nowym a żarliwym pragnieniem poświęcenia się Twej służbie, przyrzekam przeto, tak moim, jak senatorów i ludów moich imieniem, Tobie i Twojemu Synowi, Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, że po wszystkich ziemiach Królestwa mojego cześć i nabożeństwo ku Tobie rozszerzać będę.

Nazwa źródła odnosi się do tytułu, jaki otrzymała Maryja Dziewica po ślubach króla Jana Kazimierza, złożonych dnia 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej. Tym uroczystym aktem król oddał kraj pod Jej opiekę. Wstawiennictwu Maryi przypisuje się zwycięstwo w wojnie ze Szwedami, jakie nastąpiło kilka lat później.

Na pamiątkę królewskich ślubów papież Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski, główną patronką kraju i niebieską Opiekunką naszego narodu.

Naród Polski po dziś dzień wyjątkowo miłuje Matkę Bożą, uważając Ją za swoją patronkę, przewodniczkę duchową i orędowniczkę.

Źródełko znajduje się w Grocie Skalnej poświęconej Matce Boskiej.