Źródła

1) Źródło Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico (…) Ciebie dziś za Patronkę moją i za Królową państw moich obieram. Tak samego siebie, jak i moje Królestwo Polskie, wojsko obu narodów i wszystkie moje ludy Twojej osobliwej opiece i obronie polecam (…). A ponieważ nadzwyczajnymi dobrodziejstwami Twymi zniewolony pałam wraz z narodem moim nowym a żarliwym...

Czytaj dalej

2) Źródło Jezusa Chrystusa Króla Polski

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu...

Czytaj dalej

3) Źródło Jana Chrzciciela

On jest tym, o którym napisano: Oto ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. (Mt 11, 10-11) Jan Chrzciciel – Prorok, Pustelnik, Nauczyciel – zmarły męczeńską śmiercią, która stała się jednym z najsłynniejszych motywów w sztuce i literaturze...

Czytaj dalej

4) Źródło św. Jana Nepomucena Patrona wód, grobli i mostów

Jan Nepomucen to święty i męczennik Kościoła Katolickiego, który żył w XIV wieku w Czechach. Tradycja ludowa przypisała mu moc ochrony pól uprawnych i domostw przed powodziami oraz suszami. Z życiem świętego wiąże się smutna legenda, ukazująca jego nienaganną postawę etyczną – jako spowiednik królowej Niemiec i Czech Zofii Bawarskiej, odmówił zdradzenia...

Czytaj dalej

5) Źródło Króla Władysława Jagiełły Drugiego Fundatora Jasnej Góry

Piąte źródło dedykowane jest królowi Władysławowi II Jagiełło, założycielowi dynastii Jagiellonów, władcy Polski i Litwy. Jak głosi lokalna legenda związana z powstaniem pobliskiego miasta – Tuszyna – podczas jednego z licznych polowań króla i jego świty, w puszczy porastającej niegdyś te tereny, zaginął królewski syn. Gdy odnalazł go jeden z rycerzy,...

Czytaj dalej

7) Źródło św. Kazimierza Jagiellończyka Pielgrzyma Jasnogórskiego

Święty Kazimierz Jagiellończyk, którego imieniem nazwane jest piąte ze Źródeł Królewskich, był polskim królewiczem, namiestnikiem królewskim i wnukiem Władysława Jagiełły. Śmierć zabrała go przedwcześnie, uniemożliwiając odziedziczenie tronu. Królewicz, dzięki swej sprawiedliwości i pobożności był ukochany nie tylko przez Polaków, ale i przez...

Czytaj dalej

8) Źródło św. Rocha

Święty Roch, którego Bóg obdarzył cudowną mocą uzdrawiania chorych w nagrodę za nieustraszone, mężne serce skłonne do pomocy potrzebującym i zarażonym dżumą, stał się patronem chroniącym ludzi i bydło przed epidemiami. Dziś może to budzić nasze zdziwienie, niegdyś jednak zarazy dziesiątkowały ludzkość i zwierzęta, szerząc ogromny strach. W obawie przed...

Czytaj dalej

9) Źródło Chrztu Polski

Chrystus – jako Początek i Koniec całych ludzkich dziejów – sprawił, że (…) na polskiej ziemi został postawiony krzyż, przejmujący znak jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. W 966 roku Mieszko I przyjął chrzest jako człowiek wolny. Chociaż został on udzielony pojedynczej osobie, to przecież dał początek wspólnocie z innymi osobami ochrzczonymi....

Czytaj dalej

10) Źródło Wiary Narodu Polskiego

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: z nich zaś największa jest miłość. 1 Kor 13:13 Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Dzięki niej to przodkowie otrzymali świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga światy zostały tak stworzone, iż to, co widzimy, powstało nie...

Czytaj dalej

11) Źródło Nadziei Narodu Polskiego

Nadzieja, młodsza siostra trzech słynnych świętych i męczennic straconych ok. 137 r. n.e., jest jednocześnie środkową z trzech cnót teologicznych chrześcijanina. Jako towarzyszka Wiary i Miłości, Nadzieja jest stanowiskiem duchowym wyrażającym ufność w spełnienie obietnic ustanowionych przez Słowo Boże. Nadzieja Narodu Polskiego jest jednakże jednocześnie...

Czytaj dalej

12) Źródło Miłości Narodu Polskiego

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jan. 3:16 Miłość to ostatnia – i wedle słów św. Pawła w I Liście do Koryntian – najważniejsza z trzech cnót teologicznych, nierozerwalnie złączona z Wiarą w Boga i Nadzieją, ufnością w Słowo Boże. Miłość, caritas,...

Czytaj dalej