5) Źródło Króla Władysława Jagiełły Drugiego Fundatora Jasnej Góry

ornament
ornament
ornament

Piąte źródło dedykowane jest królowi Władysławowi II Jagiełło, założycielowi dynastii Jagiellonów, władcy Polski i Litwy.

Jak głosi lokalna legenda związana z powstaniem pobliskiego miasta – Tuszyna – podczas jednego z licznych polowań króla i jego świty, w puszczy porastającej niegdyś te tereny, zaginął królewski syn. Gdy odnalazł go jeden z rycerzy, miał wykrzyknąć: „Królu – tu syn!”

Mieszkańcy okolic od pokoleń głoszą, iż podczas królewskiego polowania postój i pojenie koni miały odbyć się właśnie przy żeromińskich źródłach.

Władysław II Jagiełło, Najwyższy Książę Litewski, w 1385 r. zawarł z Polską unię, zobowiązując się do przyjęcia chrztu i chrystianizacji Litwy oraz do poślubienia królowej Jadwigi w zamian za tron polski. Osobiście dokonał tłumaczenia na język litewski pacierzy: Modlitwa Pańska i Skład Apostolski. W świadomości Narodu przetrwał jako pogromca Zakonu Krzyżackiego pod Grunwaldem w 1410 r.

Król Władysław Jagiełło był wielkim miłośnikiem polowań i popularyzatorem kąpieli wodnych.