6) Źródło św. Jadwigi Andegaweńskiej Króla Polski Drugiej Fundatorki Jasnej Góry

ornament
ornament
ornament

Boże, życie wiernych i chwało pokornych, Ty uczyniłeś świętą Jadwigę,
królową, gorliwą krzewicielką wiary i miłości. Spraw za jej
wstawiennictwem, abyśmy się stali apostołami prawdy i dobra. Amen.

Źródło nosi miano królowej Jadwigi, władczyni Polski i Najwyższej Księżnej Litwy w latach 1384-1399. Była żoną króla Władysława Jagiełły, znaną z niezwykłej urody i pobożności. Ufundowała wiele nowych kościołów oraz uposażała klasztory i szpitale, obdarowywała biednych, chroniła nędzarzy i potrzebujących. Jej zawdzięczamy odnowienie Akademii Krakowskiej i fundację Wydziału Teologicznego, troskę o uczonych, a także powstanie pierwszego tłumaczenia Księgi Psalmów na język polski, zwanego Psałterzem floriańskim bądź Psałterzem Jadwigi. Królowa była wielką krzewicielką Ewangelii w Polsce i na Litwie. Jej wyjątkowa dobroć i świętość sprawiła, iż po śmierci otoczono ją żarliwym kultem. Papież Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną, a w 1997 r. świętą. Wiele wspólnot, parafii, szkół i miast przyjmuje jej patronat.