3) Źródło Jana Chrzciciela

ornament
ornament
ornament

On jest tym, o którym napisano: Oto ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. (Mt 11, 10-11)

Jan Chrzciciel – Prorok, Pustelnik, Nauczyciel – zmarły męczeńską śmiercią, która stała się jednym z najsłynniejszych motywów w sztuce i literaturze europejskiej. Postać ważna dla wyznawców trzech wielkich religii świata: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Ostatni z korowodu Biblijnych Proroków zapowiadających nadejście Chrystusa i zarazem Jego chrzciciel.

Już w młodym wieku zdecydował się porzucić wygodne życie i został eremitą, tułającym się po Pustyni Judzkiej. Wtedy to szczególnie umiłował sobie symboliczny akt chrztu, obmywając przybywających do niego tłumnie uczniów wodą, która miała oczyścić ich z grzechu i przygotować na przyjście Mesjasza.

Wreszcie sam Mesjasz przybył do Jana, by prosić go o sakrament. Biblia daje takie oto piękne świadectwo tych wydarzeń: „Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. (…) A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».”

Jan Chrzciciel jest patronem trzeciego Źródła Królewskiego, gdyż nierozerwalnie związany jest z oczyszczającym z grzechu i obmywającym z nieczystości żywiołem wody.