Nasze Źródła

4 sierpnia 2018

Dwanaście podziemnych źródeł (samowypływów) wybija spod ziemi nieustannie przez wszystkie pory roku, nie zamarzając w okresie zimowym. Otaczają je malownicze tereny będące częścią jednostki administracyjnej Żeromin-Zdrój.

Nazwy poszczególnych Źródeł Królewskich nawiązują do polskiej tradycji religijnej i patriotycznej. Każda z nich jest nazwą królewską bądź chrześcijańską.